Konijnen aanschaffen

Gedurende het gehele jaar hebben wij meerdere nesten met jonge konijnen. Een aantal jonge konijnen uit deze nesten wordt door ons geselecteerd voor het volgende fokseizoen, voor de overige jonge konijnen wordt een nieuwe eigenaar gezocht. Alle jonge konijnen groeien op in gastgezinnen voor een optimaal socialisatieproces. Dit heeft ook als gevolg dat de jonge konijnen niet aanwezig zijn op locatie en reserveringen via de website verlopen. Langskomen om konijnen uit te kiezen of te komen kijken is daardoor niet mogelijk. Op jonge leeftijd is er helaas ook nog vrijwel niets te zeggen over het uiteindelijke karakter van een konijn, een keuze op locatie zal daarom ook op niets meer gebaseerd zijn dan een momentopname. Indien u een koppel konijnen wilt reserveren bij BramsRabbits raad ik u aan om onderstaand schema te volgen.

Groepsdieren

Konijnen zijn groepsdieren en alleen per definitie eenzaam. Onze konijnen verhuizen daarom enkel per koppel in de combinatie gecastreerde ram + voedster, of twee gecastreerde rammen. De konijnen worden voor de verhuizing gecastreerd en aan elkaar gekoppeld. Het is ook mogelijk om een individuele gecastreerde ram via BramsRabbits aan te schaffen wanneer u al een ander konijn thuis heeft, wij helpen u graag bij een koppeling!

Reserveringen

Alle reserveringen zijn definitief zodra het gehele aankoopbedrag is overgemaakt. Op het moment dat u besluit de reservering van een konijn na betaling toch te annuleren, worden er reserveringskosten van €25,- per konijn ingehouden op het terug te betalen bedrag. Via deze manier willen wij voorkomen dat een konijn in een impuls wordt gereserveerd en gekocht, de aanschaf van een huisdier hoort een weloverwogen keuze te zijn. De konijnen worden gereserveerd op basis van de foto's die op de site worden geplaatst, alle jonge konijnen worden eenmalig op de foto gezet. 

 

Garantie

Om erfelijke afwijkingen en aandoeningen uit te sluiten houden wij een uitgebreid stamboom programma bij. Helaas voorkomt dit niet altijd alle aandoeningen en problemen. Wanneer uw konijn binnen de leeftijd van een half jaar overlijdt, heeft u de mogelijkheid om kosteloos een ander konijn uit de nesten te kiezen. Het is hierbij niet van belang wat de reden is van overlijden, tenzij duidelijk is dat het overlijden is veroorzaakt door uw eigen toedoen. Een belangrijke voorwaarde hiervan is dat u de voeding blijft geven die de konijnen gewend zijn. De garantie beperkt zich tot de kosten voor het konijn.

 

Dierenartskosten

Dierenartskosten die in de eerste paar weken na de verhuizing worden gemaakt, kunnen in sommige gevallen worden vergoed. Dit is wel afhankelijk van de aandoening en verdere omstandigheden. De vergoeding bestaat uit restitutie van het aankoopbedrag (€65).

 

Optimaal socialisatieproces

Jonge konijnen worden al op jonge leeftijd gesocialiseerd doordat ze opgroeien in gastgezinnen. Dit betekent dat alle nesten op een leeftijd van een paar dagen oud samen met het moederkonijn in een gastgezin worden geplaatst. Deze gastgezinnen betreffen vaak gezinnen met kinderen die bereid zijn om voor een periode van zeven weken de jonge konijnen alle aandacht en tijd te geven die het nest nodig heeft om daadwerkelijk handtam te worden. In deze periode ga ik meerdere keren bij de gastgezinnen op bezoek, om de gezondheid van de jonge konijnen te controleren. Dit is een perfecte en unieke manier om het fokken ter verbetering van het ras te combineren met een optimaal socialisatieproces. Dit concept onderscheidt zich van andere fokkerijen, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van gastgezinnen en jonge konijnen dus minder in contact staan met mensen in de eerste periode van hun leven.

 

Nazorg

Omdat wij u niet met vragen willen laten zitten en omdat wij onze konijnen ook na de verhuizing het allerbeste wensen, kunt u ook na het ophalen van uw konijn te allen tijde contact opnemen via WhatsApp of mail voor al uw vragen omtrent de huisvesting, verzorging en gezondheid van uw konijn. 

 

Groepsdieren

Bij de aanschaf van een konijn dient u zich er altijd bewust van te zijn dat konijnen groepsdieren zijn. Dit wil dus zeggen dat het voor geen enkel konijn prettig is om alleen te moeten leven. Ook al geeft u uw konijn nog zoveel aandacht, u zult helaas nooit de plaats in kunnen nemen van een echte 'konijnenvriend'. Een konijn alleen is per definitie eenzaam en daarom verkopen wij geen konijnen die alleen komen te zitten.

 

Vaccinatie

Het vaccineren van konijnen is van levensbelang. Een konijn dat niet is gevaccineerd overlijdt in vrijwel alle gevallen binnen enkele dagen of weken na contact met een van de virussen, dit is dan ook de reden dat alle jonge konijnen voor verhuizing volledig worden gevaccineerd. Uw konijn is na de vaccinatie een jaar lang beschermd tegen RHD-1, RHD-2 en myxomatose. 

 

Castratie

In Nederland kan een ram gecastreerd worden op een leeftijd van ongeveer 5 maanden of later. In Duitsland wordt er gebruik gemaakt van een speciale techniek, waardoor castratie op een leeftijd van 9 weken al mogelijk is. Alle rammen worden daarom voor de verhuizing gecastreerd. De castratie wordt uitgevoerd door een ervaren Duitse dierenarts. Na de castratie kunnen wij uw ram direct koppelen aan een voedster of een andere gecastreerde ram. Meer informatie over de castratie vindt u op deze pagina

 

Parasitaire behandelingen

Alle jonge konijnen worden voordat ze verhuizen ontwormd en behandeld tegen mijten en luizen.

 

Konijnen paspoort

Bij aankoop van een konijn bij BramsRabbits ontvangt u een konijnen paspoort met de basisinformatie over uw konijn, zoals de geboortedatum en het bewijs van vaccinatie.

 

De verhuizing

De jonge konijnen mogen over het algemeen verhuizen wanneer ze een leeftijd hebben van 9 weken. Dit is volledig afhankelijk van de groei van het konijn. Daarnaast zal een konijn alleen verhuizen als het kerngezond is, zieke of zwakke konijnen zullen het nest niet verlaten. Wanneer u uw konijnen op komt halen controleren we samen de gezondheid, het gebit en het geslacht.

 

Tarieven

In onderstaand schema vindt u de tarieven voor het adopteren van een konijn. Juridisch gezien is een konijn een goed. dit betekent dat zes maanden garantie is inbegrepen. De garantie heeft betrekking op het konijn zelf, behandelingen als vaccinatie en castratie vallen niet onder de garantie. Daarnaast groeien de konijnen op bij gastgezinnen, waar ze in de eerste twee maanden van hun leven dagelijks meerdere uren individuele aandacht krijgen. Ook dit is inbegrepen in de prijs. Tevens worden uw konijnen voor de verhuizing door ons gekoppeld, dit is een proces van meerdere uren en dagen.

 

De konijnen verhuizen enkel per koppel in de combinatie gecastreerde ram + voedster, of twee gecastreerde rammen. Alle rammen worden voor de verhuizing gecastreerd, voedsters kunnen pas op latere leeftijd gesteriliseerd worden. 

 

Adoptiekosten per konijn €55 tot €85
Inclusief 6 maanden garantie, verblijf in een gastgezin en koppeling. De kosten voor het konijn zijn afhankelijk van de kleurslag van het konijn, of de tijd van het jaar.

Bijkomende kosten per konijn (verplicht):

Volledige vaccinatie (inclusief konijnen paspoort) €39,95
Vanwege de vele jonge konijnen is er een gunstige prijs afgesproken met de dierenarts. Gemiddeld bedragen de kosten voor vaccinatie in Nederland €60 per konijn. Het konijn wordt gevaccineerd tegen myxomatose, RHD-1 en RHD2.
Anti-parasitaire behandeling €14,95
Alle jonge konijnen worden voor de verhuizing preventief behandeld tegen mogelijke parasieten door middel van een injectie met de werkzame stof ivermectine.
Castratie (alleen voor mannelijke konijnen) €109,95
De rammen worden voor de verhuizing op een leeftijd van 9 weken gecastreerd door een gespecialiseerde Duitse dierenarts. De kosten voor castratie zijn inclusief alle mogelijke nazorg, zoals bijvoorbeeld pijnstilling en ontstekingsremmers. Indien uw ram tijdens of na de castratie overlijdt staat BramsRabbits garant voor de castratiekosten en heeft u tevens de mogelijkheid om zonder extra kosten een andere ram te reserveren. Bij een dierenarts bedraagt het tarief voor castratie gemiddeld €150, exclusief alle bovengenoemde nazorg en garantie. Castratie via BramsRabbits is dus relatief voordelig.

Totale kosten

De totale kosten per konijn is dus een som van de bedragen in bovenstaande tabel, de castratiekosten zijn alleen van toepassing voor mannelijke konijnen. Zowel de vaccinatie als de castratie zijn een voordelige prijs ten opzichte van standaard dierenarts tarieven. De kosten voor het konijn zijn ook de daadwerkelijke kosten die worden gemaakt voor het draaiende houden van de fokkerij. Denk hierbij aan de huur van de plek op de zorgboerderij, dierenarts- en vaccinatiekosten voor onze volwassen dieren, voeding voor de konijnen en het onderbrengen in een gastgezin. Ook wordt er regelmatig geïnvesteerd in nieuwe, grotere verblijven voor de konijnen van BramsRabbits. In deze kosten zit dus geen winstoogmerk.

 

Indien u een koppel aanschaft zijn twee gecastreerde rammen financieel gezien het meest voordelig. Veel voedsters dienen namelijk op latere leeftijd ook gesteriliseerd te worden en deze kosten liggen hoger dan de castratie van een ram.

Sponsored by: