Visie

'Fokken ter verbetering van het ras (Nederlandse Hangoordwerg), op een verantwoorde wijze, zonder daarbij de vitaliteit en het welzijn van de konijnen uit het oog te verliezen'

 

De visie en missie van BramsRabbits laat zich samenvatten in bovenstaande zin. Op deze pagina zal ik dit uitleggen door verschillende onderwerpen nader toe te lichten.

 

'Fokken ter verbetering van het ras'

Als fokker geloof ik dat het belangrijk is om een doel voor ogen te hebben, dit houdt onder andere in dat er bij BramsRabbits niet 'zomaar' met konijnen wordt gefokt. Het hoofddoel van het fokken is het verbeteren van het ras de Nederlandse Hangoordwerg. Uit ieder nest dat wordt geboren worden daarom de beste jonge konijnen geselecteerd. De selectie is gebaseerd op het karakter, uiterlijk en de vitaliteit van de konijnen. Deze selectie wordt vervolgens een jaar later ingezet als fokdier. Dit proces herhaalt zich zo meerdere jaren en op die manier is het mogelijk om vooruitgang te boeken in de kwaliteit van het ras, zowel op het gebied van gezondheid als van uiterlijk. Dit betekent ook dat alle konijnen maximaal twee jaar worden ingezet als fokdier, hierna verhuizen ze als huisdier. 

 

'op een verantwoorde wijze'

Het fokken op een verantwoorde wijze komt in verschillende aspecten van de fokkerij tot uiting. Ten eerste in de verzorging van de fokdieren. Voedsters en rammen die zijn geselecteerd worden maximaal twee jaar als fokdier ingezet. Wanneer deze twee jaar zijn verstreken worden ze verkocht als huisdier, waarna ze een leven kunnen leiden zoals ieder ander huisdier. Ook krijgen voedsters maximaal 2 nesten per jaar. Bovendien krijgen onze fokdieren bijna dagelijks verse groenten en kruiden, worden ze gehuisvest in schone hokken en hebben ze regelmatig de mogelijkheid om te rennen op het gras. Daarnaast worden alle konijnen tijdig gevaccineerd en krijgen ze medische zorg wanneer ze dit nodig hebben.

 

Een ander aspect waarin het fokken 'op een verantwoorde wijze tot uiting komt is de manier waarop er zorg wordt gedragen voor de opvoeding van de nesten. Jonge konijnen worden al op jonge leeftijd gesocialiseerd doordat ze opgroeien in gastgezinnen. Dit betekent dat alle nesten op een leeftijd van een paar dagen oud samen met het moederkonijn in een gastgezin worden geplaatst. Deze gastgezinnen betreffen vaak gezinnen met kinderen die bereid zijn om voor een periode van zeven weken de jonge konijnen alle aandacht en tijd te geven die het nest nodig heeft om daadwerkelijk handtam te worden. In deze periode ga ik meerdere keren bij de gastgezinnen op bezoek, om de gezondheid van de jonge konijnen te controleren. Dit is een perfecte en unieke manier om het fokken ter verbetering van het ras te combineren met een optimaal socialisatieproces. Dit concept onderscheidt zich van andere fokkerijen, waarbij er geen gebruik wordt gemaakt van gastgezinnen en jonge konijnen dus minder in contact staan met mensen in de eerste periode van hun leven.

 

Het fokken op verantwoorde wijze brengt mijns inziens ook een verantwoordelijkheid met zich mee als het gaat om de verkoop van jonge konijnen. Als fokker acht ik mijzelf verantwoordelijk voor de plek waar jonge konijnen terecht komen na verhuizing. Konijnen zijn nog te vaak het slachtoffer van een impulsaankoop, waarbij mensen een huisdier aanschaffen en vervolgens na een paar maanden niet meer naar het dier om kijken. Om impulsaankopen te voorkomen werk ik daarom met een wachttijd voor het ophalen van de konijnen. Jonge konijnen komen op een leeftijd van ongeveer vier weken beschikbaar voor reservering en mogen verhuizen vanaf een leeftijd van ongeveer 9 weken. Hierdoor is het vaak niet mogelijk om op korte termijn een konijn op te halen en heeft men de tijd om na te denken of een konijn als huisdier wel echt een goede keuze is. Dit betekent tevens dat ik mijn verantwoordelijkheid wil nemen in het informeren van geïnteresseerden, door bijvoorbeeld te wijzen op het feit dat konijnen groepsdieren zijn en dus minimaal per twee gehuisvest dienen te worden. Ook ben ik na de verhuizing van jonge konijnen altijd beschikbaar voor vragen over de gezondheid of verzorging van de konijnen.