Groepsdieren

In het algemeen kan er denk ik gesteld worden dat konijnen behoren tot de meest onbegrepen huisdieren in Nederland. De gemiddelde Nederlander denkt nog steeds dat het houden van konijnen volstaat met het kopen van een hok en een konijn. In werkelijkheid heeft een konijn veel meer behoeften en ook echt veel meer nodig. Het belangrijkste punt dat vaak wordt vergeten in de aanschaf van konijnen is het gegeven dat konijnen groepsdieren zijn. Dit is geen verzinsel, maar direct af te leiden uit het gedrag van konijnen in het algemeen en ook van konijnen in de natuur. In het wild leven konijnen namelijk altijd in groepen. Een konijn alleen huisvesten ontneemt daarom een van de basisbehoeften van konijnen: contact met soortgenoten. Een konijn dat alleen wordt gehouden is per definitie eenzaam en daarom adviseer ik altijd ten zeerste om niet één konijn aan te schaffen, maar een koppel. Gelukkig verhuizen inmiddels alle konijnen van BramsRabbits per koppel. Konijnen die alleen verhuizen worden gekoppeld aan een konijn dat eigenaren al in hun bezit hebben.

 

Helaas komt het nog met enige regelmaat voor dat potentiële konijneneigenaren besluiten één konijn aan te schaffen. Wanneer ik hen erop wijs dat konijnen groepsdieren zijn, worden er vaak verschillende argumenten gegeven. Veel mensen geven aan te weinig ruimte te hebben voor twee konijnen, te weinig tijd te hebben voor twee konijnen of er wordt juist gezegd dat hun konijn genoeg aandacht van mensen zal krijgen. In alle drie gevallen wringt de schoen. Konijnen die samen worden gehouden hebben niet per se meer ruimte nodig dan een konijn alleen. Voldoende ruimte is een basisbehoefte voor een konijn, maar een konijnenvriend is misschien nog wel een grotere basisbehoefte. Mijns inziens zijn twee konijnen samen beter af in een verblijf van een vierkante meter, dan een konijn alleen in een verblijf dat vele malen groter is.

 

Ook het 'tijdsargument' snijdt naar mijn mening geen hout. Aandacht van mensen is namelijk voor konijnen absoluut geen basisbehoefte, hierbij de vraag in het midden gelaten of aandacht van mensen überhaupt behoort tot de behoefte van een konijn. Een konijn is niet afhankelijk van aandacht van mensen, maar wordt pas écht gelukkig van aandacht van een echte soortgenoot. Plaats twee konijnen in een groot verblijf en ze zijn zonder aandacht van mensen zielsgelukkig. Plaats een konijn alleen in een verblijf en ze zijn alle uren dat ze geen aandacht krijgen van mensen eenzaam. Dit laatste argument is nog sterker wanneer u zich realiseert dat aandacht van mensen natuurlijk helemaal niet te vergelijken is met aandacht van een soortgenoot. Konijnen herkennen in een ander konijn een soortgenoot, ze begrijpen elkaars lichaamstaal, wassen elkaar en slapen samen. Dit is allemaal niet aan de orde bij contact tussen konijnen en mensen. 

 

Kortom, mijn advies voor u luidt als volgt: Schaf twee konijnen aan of geen konijnen. Wanneer bovenstaand verhaal u niet genoeg heeft overtuigd van dit belang, geven onderstaande foto's van verhuisde koppels misschien net dat laatste beetje overtuigingskracht ;).