Home » castratie

Info castratie

Omdat er in het verleden veel vragen gesteld werden over het castreren van een ram en vervolgens het koppelen van een ram en voedster, is het sinds 2017 ook mogelijk om de door u gereserveerde ram via BramsRabbits te laten castreren. Sindsdien wordt 90% van de gereserveerde rammen via ons gecastreerd. Op deze pagina vindt u verdere informatie en nadere uitleg over deze procedure.

 

Sinds een aantal jaren werk ik samen met een ervaren Duitse dierenarts (Dr. Bernd-Theo Hoffs uit Bocholt). In heel Duitsland wordt er gebruik gemaakt van een speciale techniek, waardoor rammen al gecastreerd kunnen worden op een leeftijd van 8 a 9 weken. In Nederland is castratie pas mogelijk vanaf een leeftijd van vier tot zes maanden.

 

Het nadeel van het castreren op een leeftijd van vier tot zes maanden is dat de ram en voedster al vanaf een leeftijd van 12 weken vruchtbaar kunnen zijn. Ze zouden dus vanaf een leeftijd van twaalf weken al gescheiden gehouden moeten worden totdat de ram gecastreerd kan worden. Vervolgens moet de ram na castratie nog vier weken gescheiden gehouden worden van de voester, in verband met eventuele vruchtbaarheid. Uiteindelijk zal er dus een herkoppeling plaats moeten vinden op een leeftijd van ongeveer 7 maanden, de ram en voedster hebben immers maanden gescheiden van elkaar geleefd. Een koppeling op deze leeftijd brengt altijd het risico met zich mee dat het kan mislukken. U loopt dan dus het risico dat u met twee konijnen zitten die niet (meer) samen gehouden kunnen worden.

 

Het voordeel van castratie via BramsRabbits op een leeftijd van negen weken is dus voornamelijk dat de ram direct na castratie gekoppeld kan worden aan de voedster. Hiermee wordt het risico op een mislukte koppeling op latere leeftijd weggenomen, ze hoeven immers de rest van hun leven niet meer gescheiden te worden.

 

Bovendien is castratie op jonge leeftijd een relatief simpele en kleine ingreep. De geslachtsorganen hebben zich namelijk nog niet volledig ontwikkeld. Hierdoor is de ingreep kleiner en zijn de risico's op complicaties geminimaliseerd. Uit ervaring weet ik dat bij het castreren van oudere rammen er vaker complicaties optreden, ernstige nabloedingen na de castratie zijn geen uitzondering. Bij castratie op jonge leeftijd komt dit vrijwel niet voor. Jonge rammen zijn vaak binnen een dag weer de oude en een paar uur na castratie rennen ze vaak alweer rond alsof er niets gebeurd is. Oudere rammen daarentegen hebben vaak dagen nodig om volledig te herstellen.

 

Ten derde is bij castratie op jonge leeftijd al het risico op eventuele bevruchting uitgesloten, de ram is immers al gecastreerd voordat hij vruchtbaar wordt. 

 

Het is dus mogelijk om te kiezen voor een vroegtijdige castratie via BramsRabbits. Wij zullen er voor zorgen dat uw ram wordt gecastreerd door bovengenoemde dierenarts en ook zullen wij de nazorg bieden die het konijn nodig heeft na een castratie, om een zo spoedig mogelijk herstel te bevorderen. Wanneer de castratie goed is verlopen mag de ram binnen drie
dagen verhuizen.


De kosten voor de castratie bedragen €70. Dit is inclusief alle nazorg die de ram nodig heeft, ook wanneer er extra medicijnen nodig zijn of wanneer er complicaties optreden. Wanneer de ram door complicaties of door de narcose komt te overlijden, zullen wij de kosten van de castratie voor u vergoeden. U heeft dan de mogelijkheid een nieuwe ram te reserveren, die kosteloos voor u gecastreerd wordt. De gemiddelde kosten voor een castratie bij een Nederlandse dierenarts liggen op zo’n €70 á €100.